Продукти и услуги

„Екоклима“ АД предлага на своите клиенти:

изработка на инвестиционни проекти за газификация с природен газ

доставка и монтаж на газови горивни съоръжения: котли, горелки, керамични и тръбни излъчватели, арматура

изграждане на инсталации на природен газ, захранвани чрез газоразпределителна мрежа (грм) или компресирен природен газ (кпг) за:

- промишлени потребители

- обществено-административни потребители

- битови потребители

изработка на газорегулиращи и газозамерни съоръжения

гаранционен и извънгаранционен сервиз на газови горивни инсталации

производство на транспортируемо оборудване под налягане за компресиран природен газ (КПГ): батерии от бутилки, батерии за пътни превозни средства, мобилни газоснабдителни станции

изграждане на отоплителни и климатични инсталации

Адрес: 8000 Бургас, ул. „Одрин” №3

Pin It on Pinterest